Vivian Kjølholm
kennel@visabellak.dk
3450 Allerød
+45 51 68 05 75
Visabellak

Etik, krav og avlsanbefalinger – Danmark

DanmarkSverige_48Norge_48

DKK Etiske regler

 • Avlsdyret skal være fysisk og mentalt egnet til avl
 • Tæven skal være fuldt udviklet og moden før første kuld
 • Små racer – op til 12 kg – bør være minimum 15 måneder før deres første kuld (begge køn)
 • Parring bør foregår naturligt
 • Opfostring af hvalpene bør foregår på naturlig vis
 • En hanhund der ikke viser vilje/evne til at parre, bør tages ud af avl
 • Når en fødsel ender med kejsersnit bør det overvejes kraftigt om tæven skal blive drægtig igen
 • Hvis tæven har haft 2 kejsersnit bør avlskarrieren for den pågældende tæve være definitivt slut – uanset årsag
 • En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid
 • En tæve bør have det sidste kuld inden tæven fylder 8 år
 • En tæve over 8 år kan dog benyttes i avl ved indsendelse af dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt
 • Tæver bør ikke føde mere end 1 kuld hvalpe om året
 • Hvis tæven undtagelsesvist parres i to på hinanden løbetider, skal tæven efterfølgende have en pause
 • Hvis tæven føder 2 kuld indenfor en periode på 12 måneder, bør tæven have en pause på mindst 12 måneder, før næste kuld fødes.
 • Opdrætteren har ansvar for, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl
 • Parringer med alvorlige defekter må ikke gentages
 • Hvis en hund er DNA testet som bærer af en recessiv sygdom, bør avlspartneren være testet og fundet genetisk fri for den samme sygdom
 • Det påhviler ejeren af såvel tæve som hanhund, at oplyse om eventuelle DNA test resultater, før der indgås aftale om parring
 • Parring mellem nært beslægtede hunde bør undgås
 • Indavlsgraden bør være så tæt på 0 som muligt
 • Afkom bør ikke have en indavlskoefficient der er større end 6,25 % (fætter/kusine parring)
 • Matadoravl bør undgås
 • Opdrætter skal sikre hvalpene en fysisk og mental god opvækst
 • Hvalpekøberne skal have fyldestgørende oplysninger om forældredyr samt racens egenskaber og behov.
 • Opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til de er voksne hunde.

KSS Etiske anbefalinger

 • Tæven bør mindst være 15 måneder når det første kuld fødes
 • Tæver over 8 år bør ikke anvendes i avlen
 • En tæve bør have maksimalt 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år.
 • Det er dog muligt at tage kuld nr. 6 eller tage kuld på en tæve over 8 år, hvis der sammen med registreringsanmeldelsen indsendes dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt
 • Tæven bør ikke parres oftere end i 2 på hinanden følgende løbetider
 • Opdrætter bør være bevidst om, at hunden er egnet til avl, hvad angår mental og fysisk sundhed
 • Opdrætter bør undersøge, om der er mentale eller fysiske sundhedsproblemer i racen og tage hensyn hertil ved valg af avlsdyr. Er der tvivl om hundens avlsegenskaber, da undgå avl
 • Opdrættere skal påtage sig ansvaret for, at hvalpene får en god opvækst. At hvalpene vokser op med en god kontakt til mennesker. Hvalpene bør præges godt, så de bliver gode familiehunde
 • Opdrætteren bør være omhyggelig med salg af hvalpe, således at hvalpekøbere på bedste måde har indtryk og forståelse for racen
 • Opdrætteren bør på bedste måde vejlede hvalpekøberen om det ansvar, de påtager sig ved køb af en hund. Derunder også de økonomiske omkostninger, der naturligt følger med. Om der er den fornødne tid og lyst til hunden. At det er de voksne, der har ansvaret for hunden. At hunde kan være godt selskab for børn, men ikke er legetøj
 • Opdrætteren bør på en positiv måde informere om KSS og DKK

KSS – Bichon Havanais avls restriktion

 • Det skal på behørigvis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads

KSS – Bichon Havanais avlsanbefalinger
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Klubben for Små Selskabshunde’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

 • Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement
 • Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luxation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status 0. Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel og skal kun foretages én gang