Vivian Kjølholm
kennel@visabellak.dk
3450 Allerød
+45 51 68 05 75
Visabellak

Etik, krav og avlsanbefalinger – Danmark

DanmarkSverige_48Norge_48

DKK – Etiske regler

 • Avlsdyret skal være fysisk og mentalt egnet til avl
 • Tæven skal være fuldt udviklet og moden før første kuld
 • Små racer – op til 12 kg – bør være minimum 15 måneder før deres første kuld (begge køn)
 • Parring bør foregår naturligt
 • Opfostring af hvalpene bør foregår på naturlig vis
 • En hanhund der ikke viser vilje/evne til at parre, bør tages ud af avl
 • Når en fødsel ender med kejsersnit bør det overvejes kraftigt om tæven skal blive drægtig igen
 • Hvis tæven har haft 2 kejsersnit bør avlskarrieren for den pågældende tæve være definitivt slut – uanset årsag
 • En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid
 • En tæve bør have det sidste kuld inden tæven fylder 8 år
 • En tæve over 8 år kan dog benyttes i avl ved indsendelse af dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt
 • Tæver bør ikke føde mere end 1 kuld hvalpe om året
 • Hvis tæven undtagelsesvist parres i to på hinanden løbetider, skal tæven efterfølgende have en pause
 • Hvis tæven føder 2 kuld indenfor en periode på 12 måneder, bør tæven have en pause på mindst 12 måneder, før næste kuld fødes.
 • Opdrætteren har ansvar for, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl
 • Parringer med alvorlige defekter må ikke gentages
 • Hvis en hund er DNA testet som bærer af en recessiv sygdom, bør avlspartneren være testet og fundet genetisk fri for den samme sygdom
 • Det påhviler ejeren af såvel tæve som hanhund, at oplyse om eventuelle DNA test resultater, før der indgås aftale om parring
 • Parring mellem nært beslægtede hunde bør undgås
 • Indavlsgraden bør være så tæt på 0 som muligt
 • Afkom bør ikke have en indavlskoefficient der er større end 6,25 % (fætter/kusine parring)
 • Matadoravl bør undgås (Hvad er Matadoravl? – se her: https://www.dkk.dk/alle-emner/opdr%C3%A6t/matadoravl
 • Opdrætter skal sikre hvalpene en fysisk og mental god opvækst
 • Hvalpekøberne skal have fyldestgørende oplysninger om forældredyr samt racens egenskaber og behov.
 • Opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til de er voksne hunde.

DKK – Bichon Havanais avlsrestriktion

DKK – Bichon Havanais avlsanbefalinger
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Klubben for Små Selskabshunde’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

 • Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement
 • Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luxation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status 0. Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel og skal kun foretages én gang
 • Se mere her: https://www.dkk.dk/alle-emner/opdr%C3%A6t/avlsrestriktioner

Særregel for importer

 • For hunde, der hører under Specialklubben for Små Selskabshunde gælder, at importer skal have en udstillingspræmiering med mindst Very Good eller eksteriørbedømmes, før der kan udstedes stambøger på deres afkom. Præmieringer eller bedømmelser skal være opnået inden parring.
  Særreglen gælder for alle importer som er ankomstregistreret i DKK efter 15. februar 2019.
  Denne regel gælder ikke for importer fra de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island)