Vivian Kjølholm
kennel@visabellak.dk
3450 Allerød
+45 51 68 05 75
Visabellak

Etik, krav og avlsanbefalinger – Norge

NorgeSverige_48Danmark_48

NKK Etiske regler

 • Avl skal fremme god helse, godt temperament og racetypiske brugsegenskaber
 • Matadoravl bør undgås
 • Indavl bør undgås
 • Parring mellem 2 hunde med farven Merle, dråbe, Harlekin (hunde med genotype Mm) skal ikke foretages.
 • Opdrætter skal sikre hvalpene et godt og sikkert miljø og god socialisering
 • Avlshundene skal være fysisk og mentalt friske
 • For at kunne få NKK registrering skal alle NKK krav være opfyldt
 • Tæven skal være mindst 18 måneder på parringstidspunktet
 • Hvis Raceklubben anbefaler at tæven skal være ældre er det denne alder der skal overholdes.
 • Har tæven fået 2 kuld på et år, skal der mindst gå 1 år før næste hvalpekuld fødes
 • Parring må ikke finde sted efter tæven er fyldt 8 år
 • En tæve må ikke have mere end 5 Kuld i sin levetid
 • Opdrætter skal vælge sin hvalpekøber med omhu
 • Der skal laves skriftelig aftale ved køb – underskrevet af begge parter
 • Ved salg af hvalp skal der vedlægges sundhedsattest som ikke er ældre end 2 uger
 • Hvalpe må ikke leveres før de er 8 uger gamle
 • Hvalpene skal have fået ormekur inden overlevering
 • NKKs love og bestemmelser skal efterleves
 • Der må aldrig gives usande oplysninger op opdrættet og det skal efterleve NKK’s love og bestemmelser

NBHK retningslinjer for avl

 • NKK’s Etiske regler skal følges
 • Ejere af Bichon Havanais bør påse at egen hund bliver Patella undersøgt og øjenlyst
 • Øjenlysning anbefales ved fyldte 2, 4 og 6 år
 • Patella undersøgelse bør foretages mellem 12 og 24 måneder
 • Øjenlysning må ikke være ældre end 1 år ved parringstidspunktet
 • Avlsdyr skal have Patella status 0/0
 • Øjenlysning bør være uden anmærkninger på alvorlige arvelige sygdomme
 • Hunde med følgende øjensygdomme bør ikke anvendes i avl:
  • Katarakt – både medfødt og ikke medfødt
  • Primær linseluxation
  • PRA
  • Retinal Dysplasi
 • Hunde med følgende øjensygdomme bør parres med hund uden anmærkninger:
  • Atresi Punctum Lacrimalis/manglende tårepunkt
  • Distichiasis/ektopiske cilier / fejlstilte øjenhår
  • Persisterende Pupilmembran (PPM)
 • Avlshunde må ikke udvise overdreven nervøsitet eller aggressivitet
 • Avlshunde med bilyde på hjertet bør ikke anvendes i avl
 • Avlshunde bør være udstillet eller eksteriørbedømt
 • Hunde med diskvalificerende fejl bør ikke bruges i avl